Rezervacija

REZERVACIJE

Prilikom postavljanja upita trebate što detaljnije ispuniti za to predviđen formular. Naknadno ćemo provjeriti da li je moguće rezervirati traženu uslugu i potvrditi Vam za to završnu cijenu sa pripadajućim troškovima, te iznos akontacije. Ukoliko Vam ponuđena cijena i uvjeti rezervacije odgovaraju trebat će nam Vaša završna potvrda nakon koje ćemo Vam poslati e-mailom podatke za plaćanje akontacije. Akontacija je obavezna i treba je uplatiti po primitku potvrde rezervacije u roku 72 sata , inače se smatra da je rezervacija otkazana. Prilikom izvršenja same rezervacije gost je dužan dati sve potrebne podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Akontacija iznosi 30% cijene ukupnog aranžmana.Nakon uplate potrebno nas je obavijestiti o uplati mailom. Nakon izvršene uplate akontacije, primit ćete potvrdu o plaćanju akontacije.Ostatak plaćanja tj razliku između akontacije i ukupnog iznosa uplatit ćete po dolasku u destinaciju prilikom check in-a .

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost/građanin koji u turističkom mjestu izvan svog prebivališta koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost plaća boravišnu pristojbu. Visina boravišne pristojbe  ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj.

PROMJENA REZERVACIJE ILI OTKAZ OD STRANE GOSTA

Gost ima pravo promjeniti ili otkazati potvrđenu rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, pismenim putem e-mailom najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluga. 
Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge. Promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. 
U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, gostu vraćamo uplaćenu akontaciju umanjenu za troškove rezervacije. Promjena ili otkaz rezervacije unutar 30 dana prije početka korištenja usluge smatra se otkazom rezervacije i u tom slučaju  zadržavamo u cijelosti prethodno uplaćeni iznos za smještaj. 
U slučaju otkaza gosta zbog više sile, gost je dužan predočiti pismenu potvrdu (e-mailom) o nastaloj višoj sili, zaračunavaju se samo stvarni troškovi otkaza rezervacije. Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do 12:00 idući dan od početka korištenja usluge, a prethodno nas nije obavjestio  rezervacija se smatra otkazanom i prethodno uplaćeni iznos se zadržava u cjelosti.

DOLAZAK  I  ODLAZAK

Usluge smještaja moguće je početi koristiti nakon 15.00 sati na dan početka korištenja usluge, osim ukoliko je to moguće ranije gost će biti obavješten  na licu mjesta. 
Isti smještaj gost je dužan napustiti do 10.00 sati na dan odlaska, ukoliko nije drugačije dogovoreno .

DINAMIKA PLAĆANJA

Uplate se mogu vršiti: 
1. Uplatom u kunama na naš žiroračun 
2. Uplatom putem bankovne doznake na naš devizni račun.

Podatke za uplatu akontacije na žiro račun  poslat ćemo Vam putem maila nako što potvrdite rezervaciju kod nas.online booking KONTAKT FORMULAR

Dolazak
Odlazak
Osoba
Djeca
Kućni ljubimci
Ime
Prezime
Telefon
Vaša e-mail adresa
Tip smještaja
Dodatna pitanja i komentari